DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 100 s príslušenstvom v obci Beckov