DRAŽBA Rodinný dom s. Keine. 284 in der. O. Veľká Maňa, District of New Castle