DRAŽBA PRIEMYSELNÝ AREÁL SÚP. Stück. 1407, V KAT. ÚZ. GALANTA