DRAŽBA nebytový priestor č. 12, Suppe. Keine. 2214 und ul. Grand City, Žilina