DRAŽBA DVOCH RODINNÝCH DOMOV, PREDNÉ HALNY, OKRES BREZNO