DRAŽBA Rodinný dom s. Keine. 55 in der. O. Veľká Maňa, District of New Castle