AUKTION 3x nedokončenýn Haus mit ozemkami, k. O. Záborské, Prešov