DRAŽBA rodinný dom súp. Keine. 56 und ul. Potočná, Dorf Nededza