2015 March

Rechtlicher Rahmen Auktionen Autos

10:52 am
|
Comments Off
|

„Novelou Občianskeho zákonníka vykonanou zákonom č. 106/2014 wurde dem Bürgerlichen Gesetzbuch § Bereitstellung hinzugefügt 53 ODS. 10, unter denen, in denen das Pfandrecht sichert das Engagement der Verbrauchervertrag, môže sa záložný veriteľ v rámci výkonu záložného práva uspokojiť len predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona alebo predajom zálohu podľa osobitných zákonov.
Für diese Änderungen folgt, že repredaj vozidiel LS zabezpečených záložn […]