2014 máj

ODOVZDANIE PREDMETU DRAŽBY

9:59 am
|
Komentáre vypnuté
|

Záložnému dlžníkovi (pôvodnému vlastníkovi) ex lege (zo zákona) vyplýva povinnosť odovzdať predmet dražby vydražiteľovi, na ktorého prešlo vlastnícke právo, táto povinnosť záložného dlžníka sa dokonca uvádza v notárskej zápisnici o dražbe (titul nadobudnutia vlastníckeho práva). Pôvodný vlastník, resp. osoby, ktoré nehnuteľnosť užívajú sú povinné odovzdať nehnuteľnosť vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov, na základe predloženia notárskej zápisnice a […]