2014 apríl

ÚPRAVA VZŤAHOV MEDZI VIACERÝMI ZÁLOŽNÝMI VERITEĽMI

11:06 am
|
Komentáre vypnuté
|

Riešite otázku, ktorý veriteľ je oprávnený začať výkon záložného práva? Odpoveďou je zásada „PRIOR TEMPORE POTIOR IURE“ –  skorší v čase, silnejší v práve.

V prípade, že jeden zo záložných veriteľov začne výkon záložného práva, je povinný to oznámiť záložným veriteľom, avšak iba tým, ktorí sú v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie záložných práv pred ním. Z ustanovenia § 17 ods. 5 písm. b) a c […]