2014 marec

Ste správca bytového fondu a máte problém s neplatičmi?

3:18 pm
|
Komentáre vypnuté
|

Spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia bytov môžu veľmi účinne bojovať proti neplatičom prostredníctvom inštitútu dobrovoľných dražieb. Zákon o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z. z. v platnom znení umožňuje veľmi efektívne, rýchlo a lacno vymáhať nedoplatky spojené s fondom prevádzky, údržby, opráv + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Výška dlžnej sumy, po prekročení ktorej môže dôjsť k dražbe […]