2014 február

Zhodnotenie inkorporácie inštitútu dobrovoľných dražieb do Slovenského právneho poriadku

1:32 pm
|
Komentáre vypnuté
|

Dobrovoľná dražba, ako jeden z legitímnych spôsobov uspokojovania pohľadávok oprávneného subjektu je v posledných rokoch pomerne rýchlo sa rozvíjajúci právny inštitút, ktorý sa udomácňuje taktiež v povedomí laickej verejnosti a ktorého možnosti využitia majú pre záložných veriteľov veľký význam.

Do slovenského právneho poriadku bol tento pojem implementovaný už v roku 2002, prijatím samostatného zákona č. 527/2002 Z. Z o dobrovoľných dražbách z d […]