2013 apríl

§ 15 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

10:20 am
|
Komentáre vypnuté
|

§ 15 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v kontexte rôznych aplikačných a interpretačných problémov z praxe súvisiacich s výkonom dobrovoľných dražieb ako najefektívnejšieho prostriedku vymožiteľnosti nedoplatkov.

 

(ČAST I. Oprávnený subjekt na podanie návrhu na vykonanie dražby)

 

Úvodom: V sérii krátkych článkov sa Vám pokúsime priblížiť najpálčivejšie praktické problémy súvisiace s výkonom záložného pr […]