2013 február

Odkúpenie nehnuteľnosti od..

11:35 am
|
Komentáre vypnuté
|

Mala by som záujem o odkúpenie nehnuteľnosti od spoločnosti, ktorá je už niekoľko rokov v konkurze. Správkyni konkurznej podstaty som poslala žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, ale nedostala som žiadnu odpoveď. Chcem sa teda opýtať, aký je možný ďalší postup? Je správkyňa povinná majetok odpredať alebo aspoň zaslať vyjadrenie k mojej žiadosti?
Zákon uvádza, že správca úpadcu môže speňažiť nehnuteľnosť podliehajúcu konkurzu len dražbou. Sú síce určité výnimky, ale tie sa týkajú len ak nehnuteľnos […]

Dražba založenej nehnuteľnosti

10:31 am
|
Komentáre vypnuté
|

[heading]Nehnuteľnosť musí byť vydražená minimálne za 75 percent ceny zistenej znaleckým posudkom[/heading]

S manželom, ktorý nie je občanom SR, sme pred rokom a pol kúpili na hypotéku rodinný dom. Manžel prišiel o prácu a ja som na materskej dovolenke. Ako postupuje banka v prípade, že nesplácame dlhšie hypotéku? Ako ich mám požiadať o predanie domu?
Ako vyplýva z Vami popísaného skutkového stavu vzhľadom na existujúcu hypotéku sa domnievame, že zároveň prišlo k […]